Zou een zonnedak u ten goede komen?: 4 overwegingen

//

Hoeveel jaar hebben we gehoord over de noodzaak om onze afhankelijkheid van niet-hernieuwbare, fossiele brandstoffen tot een minimum te beperken en deze te vervangen, met de nadruk op: groener, hernieuwbare energiebronnen? In het verleden waren enkele alternatieven, die werden overwogen, het gebruik van zonne-energie, aardwarmte, enz., Maar in de meeste gevallen was het ook te duur en / of, onaangenaam, vanuit een cosmetisch, esthetisch perspectief! Een paar jaar geleden creëerde en introduceerde een van de door Elon Musk opgerichte bedrijven vervangbare zonnedakpannen in plaats van units te gebruiken die bovenop het gewone dak zitten. Hij pakte het aanzienlijke kostenprobleem aan door deze dakpannen tegen ongeveer dezelfde prijs als conventionele dakbedekking op de markt te brengen. Elke persoon moet echter ontdekken of een zonnedak voor hem zinvol is, of wijzer is dan een conventioneler alternatief. Er zijn vier hoofdoverwegingen die moeten worden geëvalueerd, en dit artikel zal proberen om deze kort te beschouwen, onderzoeken, herzien en bespreken.

1. Bekijk de totale kosten: Overweeg zorgvuldig de totale kosten om over te stappen op deze alternatieve stijl. Dit omvat de materialen, de arbeid, de aansluiting op het elektriciteitsnet en, in sommige gemeenten, de overheid opgelegd, vergoedingen, enz.

2. Is het bestaande dak aan vervanging toe ?: Hoe oud is uw bestaande dak? In welke staat verkeert het? Als u hoe dan ook een nieuw dak zou moeten installeren, wordt het plaatsen van een zonnedak uiteraard nog betaalbaarder, enz. Zijn de installateurs en technici in uw geografische gebied / regio gekwalificeerd en opgeleid om deze nieuwere oplossingen correct te installeren? ?

3. Blootstelling en obstructies: Traditionele zonnepanelen vereisen een zuidelijke blootstelling om het rendement op de investering te maximaliseren! Deze vervangen tegels bedekken het hele gebied, maar men moet onderzoeken of voldoende zonlicht, op een onbelemmerde manier, deze benadering de logische beslissing maakt! Onderzoek of de esthetiek en de cosmetica van deze stijl consistent zijn, met de maximale aantrekkingskracht van uw huis!

4. Lokale bestemmingsplannen, wetten en voorschriften: Sommige gemeenten leggen beperkingen op aan zonnepanelen, maar weinigen hebben tot op heden de nieuwste creatie van Elon Musk volledig aangepakt! Hoewel, zowel vanuit een financieel / economisch perspectief op de langere termijn als vanuit het oogpunt van hernieuwbare energie, is het implementeren van deze benadering een relevante, responsieve en duurzame benadering.

Nadat de orkaan Puerto Rico een paar jaar geleden verwoestte, bracht het bedrijf van Musk deze technieken, en bepaalde ziekenhuizen en scholen, snel en effectief / efficiënt in bedrijf, ruim voordat het elektriciteitsnet werd geopend. hersteld. We moeten vooruit gaan denken en meer ecologisch verantwoord worden!