Zonnewegen – een levensvatbaar alternatief voor zonne-energie?

//

In een wereld die gretig op zoek is naar alternatieve energiebronnen, lijkt het concept voor een Solar Roadway een van de mogelijke manieren om zonne-energie te gebruiken voor alledaagse doeleinden. In de praktijk moet het ons een intelligente weg opleveren die in staat is om schone, hernieuwbare energie te leveren en tegelijkertijd veiliger rijomstandigheden mogelijk te maken. Naast het leveren van stroom, zou het ook zorgen voor datalevering. Deze zonneweg zou zichzelf moeten kunnen terugbetalen door het opwekken van elektriciteit, maar ook door andere vormen van inkomsten, zoals leasing aan serviceproviders zoals telefoon-, kabeltelevisie- en supersnelle internetindustrieën.

Kortom, de Solar Roadway bestaat uit een serie structureel geconstrueerde zonnepanelen waarop voertuigen kunnen rijden. Elk paneel is opgebouwd uit drie basislagen. De wegdeklaag bevat de zonnecollectorcellen die erin zijn ingebed en beschermt de elektronica eronder, en is ontworpen om een ​​goede tractie voor de voertuigen te bieden. De elektronica laag verzamelt de energie van de zon en bevat een microprocessorbord met ondersteuningscircuits voor het detecteren van belastingen op het oppervlak, het regelen van een verwarmingselement, verlichting, communicatie, enz. basisplaat laag beschermt de elektronicalaag en distribueert stroom- en datasignalen “downline” naar alle huizen en bedrijven die zijn aangesloten op de Solar Roadway.

Met een microprocessor die om de 12 voet wordt geplaatst, wordt elk probleem onmiddellijk opgemerkt, aangezien zonnepanelen met elkaar communiceren. Als een van hen zou stoppen met communiceren, zou dat betekenen dat er iets niet klopte en moest worden gecontroleerd. Maar de aangrenzende panelen konden nog steeds communiceren en de informatie naar een centraal controlestation sturen. De verzamelde energie zou gewoon via een ander pad bewegen.

Met een rijbaan op zonne-energie zou je een gedecentraliseerd elektriciteitsnet moeten hebben, wat het gebruik van voertuigen op zonne-energie enorm ten goede zou komen, omdat ze bij elke geschikte stop kunnen worden opgeladen. Auto’s konden worden aangesloten en opgeladen terwijl de chauffeurs aan het eten of boodschappen waren, en ze hadden altijd voldoende lading omdat overal laadpalen beschikbaar waren.

Geschat wordt dat door het vervangen van alle huidige op aardolie gebaseerde asfaltwegen, parkeerterreinen en opritten door zonnewegpanelen, die energie verzamelen voor gebruik door onze huizen en bedrijven, de zonneweg een enorm voordeel zou opleveren voor het milieu en het leven van mensen. De zonneweg zou het elektriciteitsnet zelf worden, waardoor er geen elektriciteitspalen en relaisstations nodig zijn, omdat overal stroom zou worden opgewekt. Bovendien zou de overtollige energie die door deze weg wordt opgevangen, worden opgeslagen voor gebruik wanneer zonlicht afwezig is en zo de behoefte aan de huidige fossiele brandstoffen die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit vervangen. Het zou ook de broeikasgassen letterlijk halveren, waardoor de koolstofvoetafdruk van de mensheid wordt verkleind.

Dus, is de zonneweg een levensvatbare energiebron? Zeker, op voorwaarde dat de juiste investeringen worden gedaan.