Wereldwijde zorgen over het omzetten van afval in energie uiten

//

Verschillende aspecten, waaronder economische factoren, regels en voorschriften en algemene hygiënepraktijken over de hele wereld, hebben invloed op de manier waarop afval wordt verwijderd van land tot land.

Ontwikkelingslanden zijn minder geneigd om voorschriften te hebben voor sanitaire voorzieningen en afvalverwerking, in vergelijking met ontwikkelde landen waar meer gestructureerde en strikte wetten en voorschriften worden toegepast. Niet-gevaarlijk huishoudelijk afval valt onder de verantwoordelijkheid van de lokale overheden; terwijl het niet-gevaarlijke bedrijfsafval de verantwoordelijkheid is van de industrie.

Consumentisme is helemaal geen slecht concept, eerder misbruik van de goede dingen. In de loop der jaren neigen consumenten ertoe vraatzuchtiger en verkwistender te worden en meer te nemen dan nodig is. De drie R’s van de duurzaamheid van deze wereld zijn verminderen, hergebruiken en recyclen. Het is de praktische benadering en meer toegewijde manier om de druk op middelen die nu uitgeput raken, te verminderen. Overheden, organisaties en meer milieubewegingen roepen op tot ieders betrokkenheid om oplossingen voor een groenere wereld te oefenen en te installeren. De afgelopen jaren hebben problemen opgeleverd met betrekking tot het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals vervuiling, koolwaterstoffen en algemene milieu-impact. Als we goed naar de gebeurtenissen wereldwijd kijken, hebben mensen grote bijdragen geleverd aan de rampen die overal ter wereld plaatsvinden. Om er maar een paar te noemen: de dodelijke tsunami in 2004 in Indonesië en Thailand waarbij bijna 150.000 mensen om het leven kwamen, de orkaan ‘Katrina’ in de VS, de tyfoon ‘Ondoy’ in de Filippijnen en de krachtige aardbeving die Haïti deed schudden. Met betrekking tot deze gebeurtenissen die duizenden levens hebben verkwist, moesten mensen meer verantwoordelijk zijn, rekening houdend met hun daden. Soms worden catastrofale incidenten niet veroorzaakt door natuurlijke gebeurtenissen. Sommige hiervan worden veroorzaakt door mensen. Hier zijn enkele bewijzen.

1. Afgezien van onderwaterexplosies, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, kunnen detonaties van nucleaire apparaten op zee leiden tot de vorming van een tsunami.

2. Orkanen kunnen ontstaan ​​door warme oceaan en lage atmosferische stabiliteit. Koolstofdioxide-uitstoot veroorzaakt een broeikaseffect dat de atmosfeer verwarmt en vervolgens de zee. Dit incident leidt tot ‘visdoding’ (gebeurt in de Filippijnen).

3. Aardbevingen zijn een natuurlijk fenomeen of komen voor. Uit onderzoek blijkt echter dat zelfs mijnbouw bijdraagt ​​aan de beweging van de aarde. Een schadelijke aardbeving die werd opgemerkt, is die uit Australië. De beving veroorzaakt door veranderingen in tektonische krachten werd veroorzaakt door een 200-jarige ondergrondse mijnbouw.

4. Afvalbeheer Onjuiste behandeling kan ernstige overstromingen veroorzaken. Zware regenval, onjuist afvalbeheer en illegale ontbossing zijn duidelijke bronnen van overstromingen.

Afvalstoffen worden weggegooid wanneer de bron niet langer nuttig wordt geacht en zijn doel heeft gediend. Afval als ze zijn, kunnen ze vaak worden omgezet in iets nuttigs of een hulpbron die energie kan opwekken. Vast afval wordt op open stortplaatsen of stortplaatsen net buiten de stad gegooid of verbrand. Beide manieren om afval te verwijderen, beide zijn schadelijk, veroorzaken vervuiling, stank door ontbindende biologisch afbreekbare stoffen en verlies van bodemkwaliteit door niet biologisch afbreekbare stoffen. Het meeste gevaarlijke afval is het biomedische afval, want het bevat ziekteverwekkers. Elektronisch afval (zoals computeronderdelen, batterijen, afgedankte of ongebruikte mobiele telefoons en nog veel meer) uitlaatgassen van auto’s en giftige gassen uit de industrie vormen eveneens een grote bedreiging voor de mensheid. De volgende zijn activiteiten die nodig zijn om te ondernemen in afvalbeheerprogramma’s.

1. Recycling

2. Sanitaire stortplaats

3. Afvalpreventie

4. Afvalscheiding (biologisch en niet biologisch afbreekbaar)

5. Verbranding

De rol van elke persoon bij afvalbeheer is erg belangrijk. Hoewel het niet meteen wordt gezien, als iedereen bijdraagt, is het effect in wezen niet alleen zichtbaar op gemeenschapsniveau en zal verspilling niet langer een misplaatste rijkdom zijn.