The Renaissance, Cancer en New Space-Time Models

//

Plato’s concept van spirituele of holografische technische principes werd door Buckminster Fuller gebruikt om zijn synergetische levensenergieprincipes af te leiden. Als gevolg daarvan bracht deze logica het huidige gefixeerde wetenschappelijke wereldbeeld van de tweede wet van de thermodynamica in evenwicht. Dit is duidelijk nu de platonische principes de basis zijn geworden van de fullereenchemie die is ontwikkeld door de drie Nobelprijswinnaars in de chemie van 1996. Zoals Fuller waarschuwde in zijn boek Utopie of vergetelheidis dit opnieuw in evenwicht brengen van de wetenschapsfilosofie essentieel voor het overleven van de mens.

Binnen Bertrand Russell’s A Freeman’s Worship, gepubliceerd in 1903, zijn Een universum in thermodynamische ruïnes, beschrijft het effect van het onze globale technologische cultuur volledig laten beheersen door een onevenwichtig begrip van de tweede wet van de thermodynamica. Lord Russell schreef: “ Al het werk van de eeuwen, alle toewijding, alle inspiratie, al de helderheid van het menselijk genie op de middag, zijn voorbestemd om te verdwijnen in de enorme dood van het zonnestelsel, en de hele tempel van de prestatie van de mens moet onvermijdelijk begraven onder het puin van een verwoest universum – al deze dingen, zo niet helemaal buiten kijf, zijn toch zo bijna zeker dat geen enkele filosofie die ze verwerpt, kan hopen te bestaan. Alleen binnen de steigers van deze waarheden, alleen op de stevige basis van onverzettelijke wanhoop, kan de woning van de ziel voortaan veilig worden gebouwd. ” In het licht van de nieuwe levenswetenschappen was er echter een optimistischer begrip ontstaan ​​ter vervanging van die verouderde doodswetenschap van totale chaos.

Plato noemde ingenieurs die zijn spirituele technische principes niet begrepen, barbaren, die filosofisch gezien alleen goed waren voor destructieve doeleinden. Wetenschappers die onder zo’n juk hebben gewerkt, hebben nu de gelegenheid om nieuwe duurzame modellen van medische wetenschap te construeren. Momenteel heeft het begrip van de tweede wet van de thermodynamica, door geen deel uit te maken van een evenwichtige redenering, verhinderd dat levenswetenschappen worden gekoppeld aan fractale logica.

In 1990 heeft ’s werelds grootste technologische onderzoeksinstituut, IEEE in Washington, twee biowetenschappelijke artikelen herdrukt die zijn gepubliceerd door het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift van Italië, Il Nuovo Cimento. Ze werden geselecteerd voor herdruk omdat ze gingen over een belangrijke ontdekking uit de 20e-eeuwse literatuur *. De ontdekking was dat oude fossiele zeeschelpdieren informatie konden overbrengen over optimale biologische groei en ontwikkelingsinformatie gedurende miljoenen jaren ruimte-tijd. Er ontstond een argument dat de betrokken logica fractale logica was, die, vanwege het gebrekkige begrip van de tweede wet van de thermodynamica, op dat moment een onmogelijk concept bleek te zijn.

Interessant was de waarneming dat de reguliere entropische doodswetenschap alleen vervormde biologische simulaties kon genereren door ruimte-tijd, wat suggereert dat de moderne wetenschap kanker zou kunnen zijn. Kan worden overwogen dat een model van een fractale aard van ruimte-tijd zelf in overweging zou kunnen worden genomen bij het voorstellen van een dieper natuurlijk begrip van de aard van kanker? Er kunnen nu fractale levenswetenschappelijke simulaties worden gegenereerd om de gezonde evolutionaire ontwikkeling van het menselijk bewustzijn weer te geven in plaats van de kankerachtige ontwikkeling die verband houdt met het huidige onevenwichtige entropische wereldbeeld.

Het voorstel dat onze entropische geometrische redenering medisch onhoudbaar is, is niet nieuw. De Nobelprijswinnaar voor de geneeskunde, Szent-Gyoergyi, voerde sterk aan dat de evolutie van het bewustzijn de krachten van universele entropie in evenwicht hield. De ongepubliceerde ketterijverslagen van Sir Isaac Newton, bekend om zijn fractale logische wereldbeeld van een oneindig universum, drukten Newtons zekere overtuiging uit dat er een diepere natuurfilosofie bestond om de entropische beschrijving van het mechanische universum in evenwicht te brengen. Newtons evenwichtsfysica-principes waren dezelfde die ten grondslag lagen aan Plato’s biowetenschappelijke technische principes.

De evolutie van het bewustzijn houdt rechtstreeks verband met de evolutie van Dr. Candace Perts emotiemolecuul, ontdekt in 1972. Dit evolutionaire proces houdt verband met het feit dat het molecuul de snelheid van zijn moleculaire beweging verhoogt, wat kan worden beschouwd als een fractaal-logisch fenomeen. De evolutie van het emotiemolecuul begeleidt de werking van endocriene vloeistoffen die essentieel zijn voor het behoud van cellulaire gezondheid. Als het evolutieproces wordt geassocieerd met fractale logische evolutie, dan kan een nauwkeuriger model van het functioneren van ruimte-tijd medisch belangrijk worden. Het zou kunnen zorgen voor computergeneratie van kankervrije biologische groei- en ontwikkelingsgegevens, wat leidt tot ontdekkingen die de omvang overschaduwen van de beroemde zeeschelp-ontdekking van het Science-Art Centre van nieuwe natuurkundige wetten die een optimale biologische groei en ontwikkeling door ruimte-tijd beheersen.

Euclidische geometrieën zijn gebaseerd op levenloze mechanische concepten. Plato’s uitspraak dat alles geometrie is, omvat het concept dat er een oneindig levenssysteem bestaat om het functioneren van de mechanische omgevingsrealiteit in evenwicht te brengen. Dit kan worden beschouwd als een voorloper van Newtons evenwichtsveldfysica, waarin zwaartekracht en licht worden geassocieerd met de transmissie van evolutionaire bio-informatie. Van het New Renaissance Measurement of Humanity Project aan de Universiteit van Florence kan worden aangenomen dat het dergelijke ideeën heeft voortgebracht, zodat de kwantummechanica lijkt te zijn vervangen door de kwantumbiologie, wat een geheel nieuwe richting binnen de wetenschapsfilosofie op gang heeft gebracht.

In juni 2007, Volume 5, Issue 2, pagina 209, van NeuroQuantology, wordt verwezen naar een model waarin Mark Robinson een uniek algemeen filosofisch concept presenteerde, dat de overdracht van levensinformatie verklaart vanuit een evoluerende functie van ruimte-tijd. Gezonde informatie die beschikbaar is voor het levende proces en wordt gegenereerd door beweging in de ruimte en tijd, geprint op de structuur van de universele holografische werkelijkheid, via niet-lokale effecten. Levenloze materie, niet in staat om te harmoniseren en bij te werken met dit levensinformatieproces, wordt entropisch. Robinson stelt dat het nodig kan zijn om de onderliggende aard van zwaartekracht en het functioneren van de ruimtetijd in twijfel te trekken om de medische sleutel te ontsluiten die verband houdt met de torsiekrachten die verband houden met de bovengenoemde ontdekkingen in de levenswetenschappen die in 1990 door IEEE zijn gepubliceerd.

Het model van Robinson probeert uit te leggen dat het probleem van entropische wetenschap die kankerachtige levenswetenschappelijke informatie genereert, mogelijk oplosbaar is. Door Sir Isaac Newton’s idee van de associatie van zwaartekracht te koppelen aan levensinformatie, met de torsiekrachten die optimale biologische groei en ontwikkeling regelen, kunnen relevante medische simulaties worden gegenereerd die compatibel zijn met de ontdekkingen van zeeschelpen die zijn gedaan door het Science-Art Research Center. Hij is van mening dat het onderzoek naar hoe het leven wordt beïnvloed door zowel lokale als niet-lokale effecten, uitgevoerd door het onderzoek naar kwantumverstrengeling van het New Renaissance Project of Florence Universe, op het snijvlak van duurzame menselijke overlevingstechnologie staat.

* Illert, C. 1987, The New Physics of Ultrathin Elastic Conoids, Il Nuovo Cimento, and Formulation and Solution of the Classical Seashell Problem II Tubular Three Dimensional Seashell Surfaces. Il Nuovo Cimento, 1989 The Science-Art Center … geselecteerd uit de wereldliteratuur voor herdruk in Spie Milestone-serie, Vol. MS 15, geselecteerde artikelen over natuurlijke optische activiteit, pagina’s 12-23 en 24-33, sectie één. Chiraliteit en optische activiteit, 1990.