wereldleiders

Klimaatopwarming, kostenconsequenties versus geloofwaardigheid van wereldleiders – kolossale confrontatie komt eraan!

Algemeen wordt aangenomen dat de opwarming van de aarde en klimaatverandering een wetenschappelijk bewezen feit zijn, veroorzaakt door de uitstoot van fossiele brandstoffen door de mensheid, met name kooldioxide! Een kolossale confrontatie tussen geloofwaardigheid en kosten is onvermijdelijk en heeft een wereldwijde reikwijdte – waarbij de wereldleiders onder druk staan: de Verenigde Naties; Nobelprijscomité; hoofden … Lees meer