Schumannresonantie

Brain Entrainment en Schumann-resonantie

Wat is resonantie? Alle vibrerende dingen in deze wereld hebben hun eigen, “natuurlijke” frequentie waarmee ze zich het meest op hun gemak voelen. Wanneer een ding wordt onderworpen aan een externe kracht waardoor het trilt met een frequentie waarmee het het meest vibreert, reageert het ding vreugdevol door te trillen met de maximale amplitude (energie). … Lees meer