Cancer

The Renaissance, Cancer en New Space-Time Models

Plato’s concept van spirituele of holografische technische principes werd door Buckminster Fuller gebruikt om zijn synergetische levensenergieprincipes af te leiden. Als gevolg daarvan bracht deze logica het huidige gefixeerde wetenschappelijke wereldbeeld van de tweede wet van de thermodynamica in evenwicht. Dit is duidelijk nu de platonische principes de basis zijn geworden van de fullereenchemie die … Lees meer