De metafysische kenmerken van de zeven stralen

//

Net als onze fysieke zon waarvan het licht kan worden opgesplitst in zijn zeven samenstellende kleuren, is de zonnelogos van ons stelsel een bron van zeven grote kosmische stralen (of kosmische vlammen) van spiritueel licht. Ze dringen onze microkosmos binnen, bouwen en verrijken een van de hoogste lichamen van onze microkosmos – ons causale lichaam. Aan elk van de zeven stralen kunnen verschillende spirituele en fysieke eigenschappen worden toegewezen. De term “Straal” wordt gebruikt om een ​​speciaal soort kracht of energie aan te duiden. Deze grote energiestromen doordringen elkaar en produceren complexe systemen en manifestaties. De zeven Stralen overtreffen elke mogelijke beschrijving door woorden, of zelfs door gedachten of gevoelens. Ze zijn te essentieel om binnen onze beperkte perceptie van de werkelijkheid te worden beperkt. Toch is een bepaalde beschrijving van deze Stralen mogelijk in termen van de overeenkomstige kwaliteiten. Bepaalde eigenschappen van de Stralen kunnen ook worden verbonden met de zeven chakra’s en met de kristallen en het mineralenrijk.

De blauwe straal is de eerste lichtstraal. De energie van deze Vlam is de eerste en laatste synthese, de bron van alle andere energieën. De basiskwaliteiten van de Blauwe Vlam komen tot uiting in de energieën van kracht, kracht, geloof, bescherming en Gods wil. Zondag is de dag waarop vooral de straling van deze Straal overheerst. De meest prominente vertegenwoordiger is aartsengel Michael.

De gele straal is de tweede straal van licht. Dit is een straal van bewustzijn. De energie van de gele vlam kwalificeert en leert, waardoor de processen van synthese, liefde, wijsheid, verlichting en vrede mogelijk worden. Maandag is de dag waarop deze straal bijzonder dominant is. Aartsengel Jophiel, de engel van verlichting, is de meest prominente vertegenwoordiger van de gele straal en de gele vlam.

Vanaf de derde straal van de roze vlam zien we een manifestatie van de activiteiten, bedoelingen en wijsheid van de eerste twee stralen: de eerste blauwe straal en de tweede gele straal. Dit is een straal van goddelijke liefde, tolerantie, aanbidding en zachtheid. Dinsdag is de dag waarop de Roze Vlam bijzonder actief is, en wanneer zijn manifestatie de hoogste intensiteit bereikt. De meest prominente vertegenwoordiger van de Roze Straal is Aartsengel Chamuel.

De vierde straal van wit licht (witte vlam) staat in het midden van de zeven stralen en symboliseert als zodanig een centraal punt, dwz een punt van evenwicht en harmonie. De witte straal stimuleert de creativiteit, kunst en schoonheid. De witte straal vertoont de grootste zuiveringskracht, die zich manifesteert door het vermogen om alle spirituele vermogens van het individu op te stijgen. Woensdag is de dag waarop de uitstorting van deze straal maximaal is. Aartsengel Gabriël is de meest prominente vertegenwoordiger van het Engelenrijk voor de witte vlam en de witte straal.

De groene lichtstraal staat voor concretisering, kristallisatie van substantie, kennis en wetenschap. De groene Vlam is de Vlam van evenwicht en Waarheid. Het leidt tot analyse en ontwikkeling van ideeën, in het bijzonder goddelijke ideeën en impulsen die zijn bedacht in de eerste straal van de Blauwe Vlam. Dit is de straal van concentratie, als een manifestatie van de ongestoorde aanhoudende aandacht, die wordt bereikt door toewijding. In de groene vlam herkennen we de zetel van de fysieke genezing en perfectie. Donderdag is de dag waarop de vijfde groene Straal zijn energie bijzonder sterk manifesteert. Aartsengel Raphael, de engel van genezing en toewijding, heeft de leiding over deze lichtstraal.

De zesde gouden robijnrode straal is een straal van liefde, toegewijde dienst, spirituele genezing en idealisme. Het basisattribuut van de zesde gouden robijnstraal is de kwaliteit van vrede, bereikt tijdens het proces van het begrijpen en aanvaarden van de waarheid, en alleen na het bereiken van totale toewijding en toewijding. Vrijdag is de dag waarop deze Straal zijn sterkere uitstorting vertoont. Aartsengel Uriël, de engel van goddelijke dienst, is de meest prominente vertegenwoordiger van de robijnrode vlam.

De Violette Vlam en de zevende lichtstraal zijn de meest tastbare en meest expressieve van alle zeven lichtstralen en vlammen in de zichtbare wereld. De violette Straal draagt ​​de goddelijke kwaliteiten van liefde, genade, mededogen, spirituele transfiguratie en transformatie en vrijheid met zich mee. Zaterdag is de dag van zijn sterkste uitdrukking. Aartsengel Zadkiel, de engel van ceremonie en aanroeping van de goddelijke krachten, is de meest prominente vertegenwoordiger van de violette vlam uit het rijk van engelenwezens.